27 اسفند 1396

ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی  پیوسته و ناپیوسته  دانشگاه آزاد اسلامی بمدت48ساعت تمدید شد.

ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی بمدت48ساعت تمدید شد.

24 بهمن 1396

سامانه ثبت نام مرکز آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامیاز تاریخ 24 بهمن ماه 1396 بمدت48ساعت تمدید شد. علاقمندان می توانند از طریق آدرس زیر به...

قرار گرفتن مقاله ای دیگر از عضو هیات علمی واحد صحنه در نوبت چاپ

قرار گرفتن مقاله ای دیگر از عضو هیات علمی واحد صحنه در نوبت چاپ

17 بهمن 1396

قرار گرفتن مقاله دیگر از عضو هیات علمی واحد صحنه در نوبت چاپ به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه مقاله ای توسط صابر شریفی عضو هیات علمی...

برپایی نماز وحدت در واحد صحنه

برپایی نماز وحدت در واحد صحنه

17 بهمن 1396

برپایی نماز وحدت در واحد صحنه به گزارش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه میزبان ادارات در برپایی اولین نماز وحدت شهرستان بود...

نشست کارکنان و مسئولین ادارات شهرستان

نشست کارکنان و مسئولین ادارات شهرستان

17 بهمن 1396

نشست کارکنان و مسئولین ادارات شهرستان به گزارش روابط عمومی بنا به دعوت مسئولین واحد از ائمه جماعات و روسای ادارات و فرماندار شهرستان صحنه مهمان این واحد بودند ....

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group