25 تیر 1398

معاونت

 

جواد تجر -  دکتری تخصصی روان شناسی

 

معاونت دانشجويي فرهنگي دانشگاه تعيين كننده سياستها،برنامه ريزيها،اجراونظارت برارائه خدمات رفاهي به دانشجويان وهمچنين بسترسازي جهت تسهيل امورآموزش ويادگيري،اجراي فعاليتهاي مختلف دانشجويان با استفاده بهينه ازامكانات موجود دربخشهاي مختلف مديريتي خويش شامل مديريت اموردانشجويي ومديريت تربيت بدني مي باشد.

 

 عمده وظايف اين معاونت بدين شرح ميباشد :

  • اداره كليه اموردانشجويي دانشگاه
  • مطالعه واتخاذتصميم درباره مسائل ومشكلات دانشجويي
  • نظارت براجراي قوانين وآيين نامه هاي دانشجويي
  • نظارت برواحدهاي وابسته به منظورحصول اطمينان ازحسن اجراي وظايف آنها
  • نظارت برتوسعه وتعميم رشته هاي مختلف ورزشي دردانشگاه وايجادتسهيلات لازم دراين زمينه
  • نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه.
  • برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین کارمندان
  • رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت.
  • تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب
  • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه

 

حوزه مربوطه شامل قسمتهای ذیل  است :

- مشولین

- مركز مشاوره

- اموردانشجویی

- كمیته انضباطی

- تربیت بدنی

- فارغ التحصیلان

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group