25 تیر 1398

مشمولین

 این بخش از حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه وظیفه بررسی سوابق نظام وظیفه دانشجویان مشمول را بر عهده دارد. اهم فعالیتهای انجام شده در این اداره عبارتنداز :

  • بررسی سوابق نظام وظیفه دانشجویان مشمول وصدور مجوز لازم جهت ثبت نام وادامه تحصیل آنان در مقاطع مختلف (ورودی های جدید).
  • صدور درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول مجاز به ادامه تحصیل.
  • صدور گواهی فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و یا ترك تحصیل.
  • صدور گواهی اشتغال به تحصیل (اداره مشمولین طبق دستور العمل معاونت وظیفه عمومی ناجا فقط مجازبه یك نوع گواهی اشتغال به تحصیل می باشد و آن مربوط به معافیت كفالت می باشد ودر بقیه موارد (‌صدور هر نوع گواهی اشتغال به تحصیل بر عهده اداره مشمولین نمی باشد).
  •  هماهنگی مستمر با حوزه نظام وظیفه در جهت حل مشكلات دانشجویان مشمول، پاسخگویی به سؤالات مربوط به نظام وظیفه دانشجویان مشمول.

*حال به توجه به حساسیت و اهمیت موضوع برای آشنایی بهتر شما عزیزان با قوانین ومقررات نظام وظیفه به امور مشولین مراجعه نماید*    

 

كارشناس مربوطه: جناب آقاي حميد كرجي

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group