25 تیر 1398

استراتژی

استراتژی

1. گسترش رشته های جدید تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی
2. نیاز سنجی رشته های جدید تحصیلی و مورد نیاز شهرستان و منطقه
3. مدیریت صحیح امور پژوهشی با بهره گیری از روشهای علمی
4. برنامه ریزی فعالیت های دانشجویی با مدیریت صحیح امکانات و نیاز ها
5. برنامه ریزی در جهت بهینه سازی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در راستای اشاعه فرهنگ دینی و ملی
6. افزایش هرم تحصیلی هیات علمی استادیار به بالا
7. افزایش سرانه فضای آموزشی پژوهشی ورفاهی
8. سیاستگزاری و مدیریت صحیح ورودی و خروجی دارایی ها
9. برنامه ریزی دقیق در خصوص گردش اموال و دارایی های موجود و آینده
10. برنامه ریزی دقیق در راستای توسعه و تعمیر و نگهداری فضاهای عمرانی مورد نیاز دانشگاه

کتابخانه و مقالات

 

 

اوقات شرعی

Copyright © 2016 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.

Back to Top

Template Design:Dima Group